ခ်က္စ္ ႏိုင္ငံသား ဘုန္းေတာ္ၾကီးကို အိမ္အေရာက္ပင့္ေဆာင္ျပီး ပီဇာကပ္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ပိုပို

ခိုင္မာတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ၾကိဳးစားျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရရွိလာတဲ့ အဆိုေတာ္မေလး ပိုပိုကေတာ့ အခုဆိုရင္ သူမရဲ႕ဝင္ေငြနဲ႔ အိမ္ေကာင္းေကာင္းေလး တစ္လံုး ေဆာက္ႏိုင္တဲ့အထိကို စုေဆာင္း ေျခြတာသူတစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ အဆိုေတာ္ ပိုပိုက ခ်က္စ္ ႏိုင္ငံသား ဘုန္းေတာ္ၾကီးကို သူမရဲ႕အိမ္အသစ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ျပီး ပီဇာကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္မွာ…