”အမ်ားအသက္ အိုးအိမ္ကာကြယ္ရင္း အမိုးေပၚကျပဳတ္က်တာေပါင္က်ိဳး၊ေမးရိုးက်ိဳးသြားခဲ့”

အမ်ားအသက္အိုးအိမ္ကာကြယ္ရင္းအမိုးေပၚကျပဳတ္က်တာေပါင္က်ိဳး၊ေမးရိုးက်ိဳးသြားခဲ့

ရတနာပုံေစ်းမီးေလာင္တာအမ်ားျပည္သူရဲ့အသက္၊အိုးအိမ္ စည္းစိမ္၊ကာကြယ္ေပးရတာေက်နပ္ပါတယ္၊

ဒါေပမဲ့ကို႔ရဲေဘာ္၁ေယာက္မီးၿငိမ္သတ္ရင္အမိုးေပၚကျပဳတ္က်တာေပါင္က်ိဳး၊ေမးရိုးက်ိဳးသြားတာဘယ္လိုေျဖရပါမလဲဗ်ာ..

Tin Win Tun

AMM

အမ္ားအသက္အိဳးအိမၠာၾကယ္ရင္းအမိုးေပၚက်ပဳတၠ္တာေပါငၠ္ိဳး၊ေမး႐ိုးက္ိဳးၾသားခဲ့

ရတနာပုံေစ္းမီးေလာငၲာအမ္ား်ပၫ္သဴရဲ႕အသက္၊အိုးအိမ္းစီးစိမ္၊ကာၾကယ္ေပးရတာေက္နပၸါတယ္၊

ဒါေပမဲ့ကို႔ရဲေဘာ္၁ေယာကၼီးၿငိမ္သတ္ရင္အမိုးေပၚက်ပဳတၠ္တာေပါငၠ္ိဳး၊ေမး႐ိုးက္ိဳးၾသားတာဘယႅိဳေ်ဖရပါမလဲဗ္ာ..

Tin Win Tun

AMM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *