မီးေလာင္မႈရဲ႕ Level 1,2,3,4,5 ဆိုသည္မွာ

မီးေလာင္မႈရဲ႕ Level ဆိုသည္မွာ…

မီးေလာင္မႈတြင္ Level ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ခဏခဏေမးေန ၾကသူမ်ား အတြက္Level ဆိုတာ မီးေလာင္မႈ အေျခအေန အရ မီးသတ္ကားမ်ား ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တခ်ိဳ မီးေလာင္မႈ ေတြကေတာ့ level ေခၚစရာမလိုဘဲ နယ္ေျမခံယာဥ္အုပ္စုနဲ႔ ၿငိမ္းသြားတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁ – ယာဥ္အုပ္စုမွာ မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္နဲ႔ေရသယ္ယာဥ္ ၁၀ စီး ပါ၀င္ၿပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကားမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

`အဆင့္ ၂ – ယာဥ္အုပ္စုမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁၀ စီး ထပ္မံပါ၀င္ ၿငိမ္းသတ္ၿပီးေပါင္း ၂၀ စီးျဖစ္သြားပါတယ္။

အဆင့္ ၃ – ယာဥ္အုပ္စုမွာေတာ့ မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ ႏွင့္ ေရသယ္ယာဥ္ ၂၀ စီး ထပ္မံပါ၀င္လာၿပီး စုစုေပါင္း ၄၀ စီး ျဖစ္လာပါတယ္။

`အဆင့္ ၄ – ယာဥ္အုပ္စုမွာ ၁၀စီ းထပ္မံ ေပါင္းစပ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၅၀စီး ျဖစ္လာပါတယ္။

အဆင့္ ၅ – ယာဥ္အုပ္စုမွာေတာ့ ထိုတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ စခန္းအားလံုး အသီးသီးတြင္

ေနာက္ခ်န္ယာဥ္ ၁ စီးသာ ခ်န္ခဲ့ၿပီး အကုန္ထြက္ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္လ်ွင္ စည္ပင္သာယာထိစပ္နယ္နမိတ္ မွ ကားမ်ားကလည္း လာကူရပါတယ္။ နယ္ေျမခံယာဥ္အုပ္စုကေတာ့ အကုန္ထြက္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

မီးညႇိမ္းသတ္ရာတြင္လည္း ေလာင္ျပင္လာတဲ့ကားမွန္သမ်ွ မီးညႇိမ္းသတ္စရာမလိုပါ။ေရွ႕ဆံုးမွာရွိတဲ့ မ်က္နွာစာဖြင့္ထားေသာ Fighter ကားမ်ားကိုသာ ေရအဆင့္အဆင့္ျဖည့္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ဆံုးကားမွ pumper ေမာင္းၿပီး ညႇိမ္းသတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ကားမ်ားက မီးညႇိမ္းသတ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ အေနာက္တြင္ရွိေသာ ေရေပးေနေသာ ယာဥ္မ်ားသည္ ေရကုန္လ်ွင္ ေရျပန္သယ္ရပါသည္။ လွည့္ျပန္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

Htookhant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *